فرمول نویسی در نرم افزار ArcGIS

621
این ویدئو به معرفی محصول کار با رستر کلکیولیتر یا raster calculator در نرم افزار ArcGIS می پردازد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید www.girs.ir
pixel