ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چگونگی چاپ دلار http://www.dollaro.ir نرخ لحظه ای ارز

881
881 بازدید
اشتراک گذاری
دلار آمریکا یکی از رایج ترین ارزها در جهان است. از این رو، تشخیص اصالت و تمیز دادن آن از دلارهای تقلبی، حائز اهمیت است. طراحی و چاپ نقش هائی که بتواند به این تشخیص کمک کند یکی از وظایف اداره نشر اسکناس آمریکاست که فعالیت آن به بیش از بیش از 150 سال پیش باز می گردد. http://www.dollaro.ir/
pixel