قسمت دوم #گروه_ویژه_اقدام_مالی؛ چقدر گران تر، چقدر ارزان تر

124

فشاری که در حال حاضر مردم روی دوش شان احساس می کنند، ناشی از مسائلی مانند نپذیرفتن FATF است./ گفت وگوی گروه رسانه ای ایران با بهمن آرمان، استاد دانشگاه، درباره آثار پذیرش یا عدم پذیرش لوایح چهارگانه FATF @GeraaMedia