در مشهد چه خبر است؟ فصل همدلی!

116

شهروندان مشهدی از «فصل همدلی» و رویدادهای برگزار شده در فرهنگسراها و بوستان های شهرداری مشهد به مناسبت جشن های عید قربان تا غدیر چه می گویند. بوستان وفا/ اختتامیه جشن های عید قربان تا غدیر/ شهریور ۹۷