کدام وحدت؟ کدام مقاومت؟ | مجتبی احمدی (فایل صوتی)

465
هفدهمین جلسه از سلسله نشست های عصر علوم انسانی، با موضوع «کدام وحدت؟ کدام مقاومت؟» یا تاملی در نسبت ما، اهل سنت، داعش و دیگران؛ با حضور مجتبی احمدی مورخ چهارشنبه 22 آذرماه 1396 ساعت 16 در دبیرستان علوم انسانی شرف الدین تهران برگزار شد. فایل صوتی جلسه تقدیم می شود.
اندیشه 644 دنبال کننده
pixel