آموزش حسابداری از پایه- میزان مبلغ تنخواه گردان حسابداری

578
در حسابداری 2 نوع تنخواه گردان وجود دارد، در این کلیپ استاد حسابداران برتر، روشهای مختلف تنخواه گردان را توضیح می دهد.
pixel