دیالوگ های درخشان - شب یلدا

6,662

شب یلدا" (محصول ۱۳۸۰)، شخصی ترین فیلم کیومرث پوراحمد و برگرفته از تجارب زندگی خود اوست. اولین نکته ای که در مورد این فیلم می شود گفت ، مشاوره کامبوزیا پرتوی ، رخشان بنی اعتماد و حسین جعفریان در فیمنامه است که خود نشانگر حساسیت آقای پوراحمد در مورد این فیلم بخصوص است و دیگر آن که محمد رضا فروتن برای بازی در این فیلم موفق به دریافت جوایز متعدد از چند جشنواره شد .