قسمت 84 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,524

محمد رضا دست از سر ایران بر می دارد ؛ در قسمت های قبلی دیدید که محمد رضا به توصیه برخی نزدیکان و بیگانگان برای خروج از کشور آماده می شد. البته در میان سران ارتش برخی با این اقدام او مخالف بودند. حالا در این قسمت جزئیات خروج از کشور را مشاهده خواهید کرد. با خروج شاه از ایران دولت آشتی ملی به ریاست شاپور بختیار فعالیت خود را آغاز می کند. 3418