امان از دل زینب - نوحه زیبا دری افغانی

2,038

تقدیم به شیعیان فارسی/دری زبان افغانستان و پاکستان که هر روزشان کربلاست...یا حسین ظهور امام زمان صلوات میان همه دلها ، امان از دل زینب، امان از دل زینب، ۲ غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی غم قد کمانی ،غم یاس خزانی شده قاتل زینب، شده قاتل زینب میان همه دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب ۲ غم حیدر خسته، غم فرق شکسته غم سینه گلگون، غم تشت پر از خون شده قاتل زینب، شده قاتل زینب میان همه دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب ۲ غم غربت حاکی، غم چادر خاکی غم غسل شبانه، غم بازو و شانه

۹ ماه پیش
# shia
# hazara
سعید کفایتی
سعید کفایتی 761 دنبال کننده