جلسه دوازدهم-آرایه ها در زبان برنامه نویسی سی شارپ

186

در این جلسه آموزشی با آرایه ها در زبان برنامه نویسی سی شارپ آشنا می شویم، همانطور که می دانیم برنامه های کاربری داری داده های انبوه بوده و برای کار با این تعداد از داده ها دیگر نمی توانیم از متغیرهای تکی در برنامه استفاده کنیم، به همین علت باید از آرایه ها که یکی از ساختارهای نگهداری داده با حجم بالا میباشد استفاده می کنیم، آرایه ها خانه های کنار هم از حافظه بوده که همگی دارای یک نام می باشد و می توان درون این خانه های داده های از یک نوع ذخیره کرد، هر خانه از آرایه دارای یک شماره(اندیس) می باشد. آکادمی انلا