اره نواری دوستون بندیل برباجلوبرسروو موتوری 600WOS

1,255
دستگاه اره نواری بندیل بربا جلوبر بسیار دقیق سرووموتوری،گیره دوبل جهت محكم گرفتن قطعه حین برش از دوطرف و دارای كلمپ فوقانی هیدرولیك جهت محكم نگه داشتن لوله های داخل بندیل از بالا.مجهز به كنترل NCجهت تنظیم طول،تعدادوسرعت برشكاری Www.AriaMachineTools.com 02155413239 تراش افزارآریا http://ariamachinetools.com/bundle-cutting-band-saw-machine.html
pixel