سخنان کارشناس بی سواد شبکه وهابی علیه آیت الله حسینی قزوینی

124

وقتی کارشناس بی سواد شبکه وهابی به دنبال ایراد علمی از آیت الله حسینی قزوینی است! آیا روایت کتب اهلسنت که در آن ثابت می شود خلافت حضرت مهدی(عج) الهی می باشد ضعیف است؟! پاسخی به کلیپ پخش شده از آیت الله قزوینی در شبکه کلمه در قبال این ادعاها... آیا می دانید سوالات این کلیپ باعث هدایت و شیعه شدن عده زیادی از اهلسنت شد؟!