هواپیمایی عمان ایر و بازدید از شهر مسقط

768

هواپیمایی عمان ایر، ایرلاین ملی کشور عمان است که قطب اصلی آن در فرودگاه بین المللی مسقط، واقع در السیب (در نزدیکی مسقط) قرارگرفته است. هواپیمایی عمان، عضو سازمان حمل ونقل هوایی عرب است. از ابتدای مارس ۲۰۱۰، هواپیمایی عمان به اولین شرکت هواپیمایی در جهان به خاطر ارائه خدمات تلفن همراه و خدمات اینترنت Wi-Fi در مسیرهای مشخص، تبدیل شده است.