جلسه سی و سوم ان ال پی - فیلتر حذف و زیر مجموعه های آن در ان ال پی

223
NLPMind 84 دنبال‌ کننده
مغز و ذهن ما میزان زیادی از اطلاعات را فیلتر می کند چراکه پردازش تمامی اطلاعاتی که وارد ذهن و مغز می شود ممکن است به سیستم ذهنی و مغزی ما آسیب بزند. یکی از فیلترهای اصلی که این عمل را انجام می دهد فیلتر حذف می باشد که ما در این فیلتر عمل حذف اطلاعات را انجام می دهیم که در چهار بخش در ان ال پی مطالعه می شود. ۱- حذف ساده ۲- حذف شاخص مرجع ۳- حذف مقایسه ای ۴- افعال نامشخص
NLPMind 84 دنبال کننده
pixel