آون صنعتی گازسوز

346

آون صنعتی گازسوز 600 درجه با سیرکولاسیون هوای گرم سفارش شرکت کروز , ساخت شرکت آترا حرارت سازان , بزرگترین تولید کننده کوره و آون صنعتی و آزمایشگاهی کشور , 02156231144 - info@atra.ir