معرفی اشتغال حمایت شده (SE)

325
معرفی اشتغال حمایت شده (Supported Employment) اشتغال حمایت شده (Supported Employment) برای اولین بار در ایران توسط مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اجرا میشود.
pixel