کشتار معلولان به استناد اصل تنازع بقای داروینیسم

69

منبع:velayattv.com - برای مشاهده ویدئو های بیشتر در مورد داروینیسم تکامل و فرگشت به همین کانال قسمت بررسی داروینیسم و تکامل مراجعه بفرمایید-داروینیسم-تکامل - فرگشت - داروین - بیخدایی - نظریه تکامل انواع - زیست شناسی - برنامه عصر ایمان -

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده