گام دوم انقلاب

276
به سوی گام دوم انقلاب... بیانیه ی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای «دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی» را رقم خواهد زد.

a-m

1 سال پیش
با نام خداوند سبحان قدم بسیار خوبی را برداشته اید اما برای موفقیت این گروه در بین اجتماع چند نکته کلیدی وخیلی مهم را باید مد نظر داشته باشید و این نکات کلیدی شعار اصلی شما باشد تا خداوند شما را حمایت کند اولین گام مبارزه با فساد دوم :رفع تبعیض و برداشتن فاصله حقوقی بین شاغل وبازنشسته هم ردیف یا هم درجه سوم شفاف سازی چهارم توجه به تولید پنجم یک کاسه کردن مدارس دولتی و مدارس دزدهای بیت المال ششم مطالبه مجازات مدیرانی که در این چهل ویک سال جز خیانت به مملکت کار دیگری بلد نبودند هفتم توسعه انرژی اتمی هشتم توجه به تولید خوراک پوشاک و مواد اولیه کارخانجات تولیدی و .....................
pixel