توهین شبکه من و تو به مردم ایران

944
توهین شبکه من و تو به سردار سلیمانی و مردم ایران
کلاکت 15.4 هزار دنبال کننده

یوسف داوینچی

1 سال پیش
بیشرف اصل نسبش فراموش کرده خاءن
pixel