همنشین خوب یا همنشین بد!

57
57 بازدید
اشتراک گذاری
آقا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است.
pixel