امام به جای حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اعلام کرد

1,305

امام به جای حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اعلام کرد/"استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" برآمده از نظر امام بود و با رای اکثریت مردم تثبیت شد

pixel