بانک ها غلط می کنند بنگاه داری می کنند

187

امام خامنه ای: بانک ها غلط می کنند بنگاه داری می کنند ⭕️ بانک ها با استفاده از سرمایه های عمومی، ثروت اندوزی کرده و امکانات رفاهی عظیمی برای خود تهیه کرده اند #افق_بالا _ ✊نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.