نهمین جشنواره دف نوای وحدت

130

نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت، ۲۲ تا ۲۴ مرداد در سنندج برگزار شد. این جشنواره در چهار بخش بین الملل، سراسری، جنبی و ویژه برگزار شده است.