بررسي و تحليل يك مسئله از فيزيك 1 (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

74
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و تحليل يك مسئله مربوط به فصل هاي 3 و 4 كتاب درسي فيزيك 1 پايه دهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دانش آموزان پايه دهم هستند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان پايه هاي بالاتر نيز به طور جدي توصيه مي شود. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel