بازدید وزیر بهداشت از محل اسکان اضطراری سیل زدگان شهرستان آق قلا در گرگان

187
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.8 هزار دنبال کننده