5 دوره جشنواره ملی دانایی خلیج فارس

433
پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) در راستای شناسایی استعدادها، كشف ایده­ های نو، ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، نوآوران، فن آفرینان و صنعتگران، و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در زمینه­ های نفت، گاز و پتروشیمی و کاربرد دیگر فناوری­ ها در این حوزه، «جشنواره ملی دانایی خلیج فارس: نوآوری­ های برتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی» را به طور سالانه در روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت ماه) برگزار می نماید.
pixel