سمینار مهندسی سرنوشت - جمعه 4 اسفند ۹۶

161
سنجش امیرکبیر
سنجش امیرکبیر 8 دنبال‌ کننده
161 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سمینار مهندسی سرنوشت - جمعه 4 اسفند ۹۶ خرید بلیت در ایوند - موضوع: توسعه فردی و خانواده - محل برگزاری: تهران https://evnd.co/beWGg http://www.sanjeshetakmili.ir/ @ghanooneservat @sanjesheamirkabir