آیا نظام جمهوری اسلامی سقوط میکند؟پیشبینی آیت الله قرهی

3,491

پیشبینی آیت الله قرهی از ایجاد فتنه توسط لیبرالها سال ۹۶

مدافع اسلام باشیم.

مدافع اسلام باشیم.

11 ماه پیش
ما حافظ انقلاب هستیم
ققنوس

ققنوس

1 سال پیش
آسئا عزیزم این رو بدون که ماتحتت پاره می شه . این قدر زور نزن . ترامپ زاده
یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان فدات شم زشته این حرفها...