دستگاه سه گاه (درآمد)

4,663
شبیه خوانی یانس آباد 36 دنبال‌ کننده
4,663 بازدید
ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران؛ آواز استاد محمود کریمی، دستگاه سه گاه (درآمد)
pixel