معدن‌کارهای فاجعه چرنوبیل

679
توصیف Amelkov یکی از معدن‌کارها در چرنوبیل از شرایط کار در آن زمان
تایپو 4 دنبال کننده
pixel