شصت ثانیه با پول نیوز هفدهم آذر ماه؛

55

از انتظار تشنگان خدمت برای صندلی بهارستان تا کلید ساز هایی که به بهشت نمیروند!

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel