دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 2 - تخریب و سازه نگهبان (1)

577
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه دوم با عنوان نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان - قسمت 1 مدرس عباس مصلحی ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 936 دنبال کننده
pixel