بهنوش طباطبایی تصور می کند ما روباه را می خوریم؟

2,064

محسن ظهوری - بهنوش طباطبایی در گفت وگویی سینمایی، به منتقدانی پاسخ داده که در ماه های اخیر برای پوشین لباس های یک برند چرم به او اعتراض کرده اند. اما حالا قضیه رنگ دیگری گرفته؛ انگار خانم طباطبایی حتی نمی داند ماجرای انتقادات چیست. هشدار: تصاویر این فیلم بسیار دلخراش است

محسن ظهوری
محسن ظهوری 19 دنبال کننده