معرفی کتاب تالیفی در زمینه استراتژی های بازاریابی در دوران بهبود و رونق

114
کتاب استراتژی های بازاریابی و فروش که توسط دکتر احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی تألیف شده است، با هدف کمک به شرکت­ ها برای عبور از دوران بهبود و رسیدن به دوران رونق می باشد. این کتاب ضمن ارائه مفاهیم نوین بازاریابی در دوران­ بهبود و رونق، راه کارها و چک لیست هایی را ارائه می­ کند تا شرکت ­ها بتوانند با توسل به آن از دوران بهبود، گذر نمایند و دوران رونق خود را مهیا سازند. (www.ksykg.com/?p=9895)
گروه کلید 26 دنبال کننده
pixel