سخنرانی اخلاقی آیت الله سید محسن خرازی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران کشور

199
سخنرانی اخلاقی آیت الله سید محسن خرازی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران کشور - دوشنبه - 97/09/26 دیدار با فرماندهان سپاه پاسدارن
زیرنظر
%84
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه
زیرنظر
pixel