ویندوزمیلینیوم اولین ویندوزدارای بازیابیSystem Restore

81

تبلیغ ویندوز میلینیوم برای جوانان امروز جالب خواهد بود. دارای رسانه های دیجیتال و تصویری ، مناسب برای بازی و شبکه، پشتیبانی رم و هارد دیسکت های بزرگ.. منظور رم 512 و هارددیسک 40گیگابات بوده است و البته آخر تکنولوژی نرم افزاری سیستم ریستورد یا بازگردانی ویندوز و تنظیمات به حالت مناسب پیشین قبلی و..ویندوز میلینیوم Windows Millinum Editioاولین ویندوز www.caspianone.ir دارای بازیابی System Restore..