همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و

152
11 آذر ماه سال جاری پایگاه خبری ریل نیوز www.rail-news.ir همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن ج.ا.ا در راستای معرفی بسته های تشویقی با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ،معرفی ظرفیت های بازار سرمایه درتامین مالی و همچنین معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ریلی اقدام به برگزاری همایش در 11 آذرماه در محل همایش های صدا و سیما خواهد کرد.
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel