آموزش html - جلسه ده :‌ تگ فرم و input - قسمت دو

52
در این جلسه تگ textarea ، fieldset و تعدادی از attribute های مهم رو بررسی کردیم. همچنین یک راه بسیار سریع و ساده برای ایجاد یک autocomplete نیز گفته شد. گذر کوتاهی هم بر css داشتیم. ** به کمک Ajax میشه بدون تگ form و بودن بارگزاری مجدد صفحه به سمت سرور دیتا ارسال کرد.
rezalaki 6 دنبال کننده
pixel