نوحه زیبا

1,672

امام مهدى علیه السلام فرمود: اما سئوال كردى كه شخصى به میوه جات اموال ما مى گذرد و از آن برداشته و مى خورد (حق المارّه) آیا حلال است یا خیر؟ پاسخ این است خوردن برایش حلال است ولى بردن آن حرام است.

حامد

حامد

3 سال پیش
خدا رحمتشون کنه
راه بهشت ( Way to heaven )
راه بهشت ( Way to heaven ) ممنون که دیدید