دموکراتها خشمگین تر از ترامپ به تحقیق در مورد جو بایدن

90

"جداول تبدیل شده اند: دموکرات ها خشمگین تر از تماس ترامپ به تحقیق در مورد بایدن. دونالد تامپو از ویلیام بار، دادستان کل، برای شروع تحقیق در مورد پیشگامان انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها، جو بایدن، در مورد دخالت وی در امور سیاسی اوکراینی - چیزی را که بعید می کند، رد می کند.'Tables are turned': Democrats furious over Trump's call to investigate Biden's. Donald Trump wants attorney general William Barr to begin investigating the front-runner for the Democratic presidential nomination,

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده