علمای اهل سنت امامت را از اصول دین می دانند (پاسخ به شبهه شبکه کلمه)

139

بهترین سایت جهت پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت و جماعت www.valiasr- aj.com