آوای جاوید-برنامه سیزده-"آموزش آواز"جلسه 2

3,447

اثری از آوای جاوید آموزش آواز و آموزش جواب آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه دوم -موضوع تنفس دیافراگمی یا شکمی آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ ضبط در ساحل کیش-آذرماه 1394 http://www.avayejavid.com/