آموزش زبان با تریلر فیلم اینسپشن

79

با تمرین روزانه نیم ساعت زبان انگلیسی در وبسایت آموزش زبان ریمرسی، مثل بلبل انگلیسی حرف بزنید. مشاهده کامل تریلر: https://rimersi.com/category-video/topic-trailer/movie-Inception-2010-2644 آدرس وبسایت آموزش زبان ریمرسی: https://rimersi.com/

ریمرسی
ریمرسی 90 دنبال کننده