مصاحبه با منصوری از بزرگان اتومبیل - خیلی جالب

182
مطالب بیشتر رادر سایت https://bitrun.ir بخوانید و تماشا کنید Kourosh Mansory is Iranian industrialist He is the creator of Mansory brand Mansory is a luxury car modification firm based in Brand, Germany. Besides luxury cars, they also work on supercars, luxury SUV and custom bikes. The company was founded in 1989 by Kourosh Mansory. His Munich-based workshop focused on modifications for British
سعید کفایتی 1.7 هزار دنبال کننده
pixel