کاردرمانی ضربه مغزی.09120452406بیگی.کاردرمانی در منزل.کاردرمانی کودکان.کاردرمانی

677

تمرینات موثر کاردرمانی در ضربه مغزی باعث بهبود مهارت های نشستن ُ راه رفتن . ایستادن و حفظ تعادل و گام برداشتن متعادل در کودک می شود. این بیماران برای برقراری مجدد توانایی راه رفتن نیاز به کاردرمانی فشرده دارند.همچنین این کودکان برای بهبود مهارت های بلعیدن و همچنین مهارت های تکلم و صبحت کردن نیاز به جلسات منظم گفتاردرمانی دارند.این بیماران به دلیل وضعیتشون نیاز به کار در منزل دارند. جهت مشاوره و رزرو نوبت : 09120452406 بیگی.مطالب بیشتر در وب سایت: www.gofkar.com .