سرطان حنجره-قسمت چهارم

577
در قسمت آخر مبحث سرطان حنجره دکتر مسعود کاظمی، لارینگولوژیست به بررسی عوارض درمان و نکات مهم پیشگیری از ابتدا به سرطان حنجره پرداختند.
pixel