در قبال حوادث حج چگونه موضع بگیریم؟

313

بخشی از تحلیل جامع دکتر رضا سراج در خصوص فجایع حج تمتع سال 94 با موضوع نحوه موضع گیری در قبال حوادث حج

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده