ایلان ماسک، در جستجوی معنای زندگی...

148
ایلان ماسک، در جستجوی معنای زندگی... آینده باید جوری باشه که وقتی بهش فکر می کنیم ناراحت نباشیم... ترجمه اختصاصی مجموعه پین استارتاپ...
pixel