لباس هوشمند E-skin ؛ پوست الکتریکی هوشمند

351

لباس هوشمند E-skin که پوست هوشمند نیز نامیده می شود، همانند یک کنترل کننده بازی عمل می کند و همچنین قادر به ردیابی و تحلیل حرکت کاربران است که برای حرکات ورزشی و کنترل وزن و سلامتی بسیار مفید است. اطلاعات بیشتر در مورد این مطلب در : www.eprtec.com