5 ثانیه فرصت دارید

10
️ قانون 5 ثانیه می تواند در هر لحظه از زندگی روزمره و در مواجهه با دشواری، عدم قطعیت و ترس موثر واقع شود. ️ این قانون ممکن است در بهبود وضعیت سلامت، افزایش بهره وری و مقابله با تاخیرکاری کمک کند. رابینز به شجاع شدن و بیرون رفتن از منطقه راحتی کمک می کند و از همه مهم تر، او توضیح می دهد که کنترل و تغییر ایجاد کردن آسان است!
pixel